Facebook

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Nieuws

19 Juni 2013

Aranis heeft jullie hulp nodig voor 'Made in Belgium II'. Alle kleine giften zijn meer dan welkom!!! Lees er hier alles over: http://www.gofundme.com/3bdiho

18 Maart 2013

 

Aranis organiseert een compositiewedstrijd voor haar volgende programma ‘Made in Belgium II’.
 
Het eigenzinnige ensemble Aranis werkt aan een vervolg van haar gelauwerde tournee ‘Made in Belgium’.  In het kader hiervan zijn ze op zoek naar een verrassende compositie die wordt opgenomen binnen de tournee ‘Made in Belgium II’ tijdens seizoen 2014-2015. Het werk wordt ook opgenomen en zal verschijnen op de CD ‘Made in Belgium II’ die in het najaar van 2014 zal worden uitgebracht en internationaal zal worden verspreid. De winnaar krijgt alle eerder verschenen CD’s van de groep en 10 exemplaren van ‘Made in Belgium II’. Aranis belooft ook speciale aandacht in de (inter)nationale pers voor de winnende deelnemer.
 
Iedereen, woonachtig te België, met muzikale poten aan zijn lijf die zich geroepen voelt om een uniek werk te componeren voor de groep kan tot en met 1 juni 2013 deelnemen aan deze wedstrijd.
  
Richtlijnen:
 Jouw compositie past binnen de grensoverschrijdende muziekstijl van de groep.
 Je componeert voor de volgende bezetting: dwarsfluit of altfluit, viool of altviool, accordeon, gitaar, piano, contrabas.
Je compositie duurt minimum 2 en maximum 8 minuten en draagt een zelf gekozen titel.
Je stuurt je compositie digitaal in (midi + partituren): info@aranis.be voor 1 Juni 2013 met als onderwerp ‘Compositie Aranis 2013’
Je voegt in bijlage volgende gegevens toe: naam, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer + of je JA/NEE akkoord gaat met de richtlijnen en reglement van deze compositiewedstrijd.
Je inzending is geldig als we zowel je midi-file, partituren én bijlage met gegevens hebben ontvangen.
 
 
Reglement:
1.De compositiewedstrijd wordt georganiseerd door Aranis vzw, Joseph Lonckestraat 48, B-9100 Sint-Niklaas.
2.De deelnemer aan de compositiewedstrijd zendt een originele compositie in;
deze heeft een grensoverschrijdend karakter. De compositie wordt speciaal voor Aranis gecomponeerd.
3.De compositie duurt minimaal 2 en maximum 8 minuten.
4.De inzending: alle gevraagde bestanden worden voor 01 Juni 2013 digitaal verzonden naar
info@aranis.be met als onderwerp ‘Compositie Aranis 2013’.
5.Gevraagde bestanden voor de inzending: volledige partituren, midi-file van het werk, je gegevens. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van een bevestigingsmail van Aranis.
6.De inzendingen dienen ons uiterlijk op 1 Juni 2013 te bereiken. In de loop van de maand juni 2013 wordt de winnaar bekend gemaakt.
7.De wedstrijd heeft een nationaal karakter: je moet minimaal 5 jaar woonachtig zijn in België. Er zijn geen verdere restricties qua nationaliteit en leeftijd.
8.Elke deelnemer mag onbeperkt aantal werken insturen.
9.Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk
aan de organisator de toestemming tot publicatie van zijn naam en, in voorkomend geval,
foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle
rechten daaromtrent.
10.Aranis zal de ingezonden werken beoordelen.
11.Aranis zal één iemand aanduiden als winnaar van de compositiewedstrijd, maar behoudt ook het recht om meerdere mensen te nomineren, als ook, bij gebrek aan kwalitatieve inzendingen geen winnaar aan te duiden.
12.De compositie van de winnaar wordt opgenomen in de tournee van Aranis ‘Made in Belgium II’ tijdens seizoen 2014-2015. Het werk wordt ook opgenomen en zal verschijnen op de CD ‘Made in Belgium II’ die najaar 2014 zal worden uitgebracht.
De winnaar krijgt alle eerder verschenen CD’s van Aranis en 10 exemplaren van Made in Belgium II.
13.De beslissing van de jury is finaal en kan niet herroepen worden.
14. Aranis is gerechtigd de winnende inzending onbeperkt in tijd te gebruiken.
15.In geval van misbruik, misleiding, bedrog of niet naleven van huidig reglement, behoudt Aranis zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van
deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
16.Aranis behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit
te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.
De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
17.Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
Alle beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.
18.Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.
19.De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle betwistingen voortvloeiend uit deze wedstrijd welke niet in der minne kunnen worden geregeld behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbank van Dendermonde.
 
 
 
 

 

14 Maart 2013

Hou onze facebookpagina in de gaten! Binnenkort posten we er een link naar onze allereerste compositieopdracht!

7 Maart 2013

Eerste nieuwe concerten online!

6 Maart 2013

Nieuwe groepsfoto online! 

Eerste  < 5 6 7 8 9 >  Laatste


Copyright 2017 - Maarten Lambrecht